Udruga košarkaških sudaca grada Osijeka trenutno broji 25 aktivna pomoćna suca. Svi pomoćni suci djeluju pod okriljem HKS-a i UHKS-a. Zastupljeni su na svim košarkaškim utakmicama koje se odigravaju na području grada Osijeka i okolice. Predstavljaju vrlo važnu stavku u radu i djelovanju ove Udruge.

Naši pomoćni suci su :

Natali Bekavac **(FIBA licenca do 2024.)**
Zrinka Staniša **(FIBA licenca do 2024.)**
Antonela Jakić **(FIBA licenca do 2024.)**
Lidija Lakić **(FIBA licenca do 2024.)**
Nika Bruna Andrić
Marinela Strunje
Marija Grgić
Toni Kontrec **(FIBA licenca do 2024.)**
Marko Radetić **(FIBA licenca do 2024.)**
Sebastian Pšihistal **(FIBA licenca do 2024.)**
Vedran Vehabović **(FIBA licenca do 2024.)**
Borna Pavošević
Ivan Radetić
Filip Škrinjarić
Fran Stojković
Emilija Čokolić
Sena Matešić
Nika Pejić
Jona Važić
Nika Važić
Mate Pušić
Juraj Rupčić Pecnik
Ivan Sopek
Karlo Salajić
Kristina Jajčević
Helena Vuković
Ira Ivezić
Lana Kujundžić
Lara Vuksanić
Maja Marinković
Korina Jukić
Franka Jurajić
Bruna Vujčić
Karlo Salajić
Juraj Rupčić Pecnik
Ivan Sopek
Filip Biljan
Bartol Mišir
Bruno Bošnjak
Tomislav Samardžić
Filip Ivoš
Domagoj Scheibl
Toni Vujčić
Matej Gerber
Lovro Penavin
Luka Josipović