Seminar za nove pomoćne suce 2020.

Poštovani,

Kao i dugi niz godina do sada, Udruga košarkaških sudaca grada Osijeka organizira seminar za nove pomoćne suce.  Ovo je prilika za sve koji se žele okušati u ulozi pomoćnih košarkaških sudaca, a kasnije i u ulozi košarkaških sudaca na terenu. Seminar će se sastojati od predavanja iz vođenja košarkaškog zapisnika, mjerenja vremena utakmice, mjerenja 24 sekunde za napad, zatim vođenja službene statistike te završnog testiranja svih kandidata polaznika. Predavanja na seminaru će službeno započeti u ponedjeljak 28. rujna 2020. godine od 19:30 sati.

Očekivano trajanje predavanja za polaznike je 2 dana. Završno testiranje svih polaznika biti će održano sukladno dogovoru sa samin polaznicima. Predavači na seminaru biti će dugogodišnji pomoćni suci te istaknuti košarkaški suci i opunomoćenici iz grada Osijeka.

Sva predavanja i završno testiranje za kandidate polaznike održavat će se u Športskoj dvorani JUG2, na I.katu u prostorijama Povjerenstva “Istok”. Cijena kotizacije za seminar iznosi 100,00 kn po polazniku. Uplata se obavlja isključivo na žiro-račun Udruge košarkaških sudaca grada Osijeka. Svaki polaznik seminara dobiti će zviždaljku, službenu skriptu za pomoćne košarkaške suce te zadužiti službenu majicu za pomoćne suce. Osnovni uvjeti za pristup seminaru su otvoreni žiro-račun u banci te navršena životna dob od minimalno 14 godina. Svi zainteresirani molimo poslati svoje osobne podatke (ime i prezime, adresa, OIB, datum, mjesto, godina rođenja i kontakt telefon) na e-mail adresu Udruge košarkaških sudaca grada Osijeka : osjecki.suci@gmail.com , zaključno sa nedjeljom 27. rujna 2020. godine. 

Napominjemo, zbog trenutne epidemiološke situacije te kapaciteta prostorije za održavanje predavanja, broj polaznika na seminar biti će ograničen. Sami seminar biti će organiziran sukladno epidemiološkim mjerama, propisanih od strane nadležnih Institucija.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da nam se priduže na seminaru !

Više informacija o našoj Udruzi i radu članova možete pronaći na službenoj web stranici – www.uksgo.hr