web analytics

Pomoćni suci

 
Udruga košarkaških sudaca grada Osijeka trenutno broji 26 aktivnih pomoćnih sudaca. Svi pomoćni suci djeluju pod okriljem HKS-a i UHKS-a. Zastupljeni su na svim košarkaškim utakmicama koje se odigravaju na području grada Osijeka. Predstavljaju neizostavnu stavku u radu i djelovanju naše Udruge.
 
 
 Naši pomoćni suci su : 
 1. Karmen Blažetin
 2. Ana Tataj
 3. Natali Bekavac
 4. Zrinka Staniša 
 5. Antonela Jakić
 6. Lidija Lakić
 7. Toni Kontrec
 8. Marko Radetić
 9. Dino Vujnović 
 10. Sebastian Pšihistal
 11. Domagoj Rupert
 12. Vedran Vehabović
 13. Krešimir Bago
 14. Gabrijel Flanjak
 15. Borna Pavošević
 16. Benedikt Matić
 17. Florian Šimunović
 18. Mislav Grbeša
 19. Renato Vojedilov
 20. Ivan Radetić
 21. Filip Škrinjarić
 22. Bartol Staniša
 23. Stjepan Sesvečan
 24. Filip Biljan
 25. Davor Vujnović
 26. Matej Vila