web analytics

Pomoćni suci

 
Udruga košarkaških sudaca grada Osijeka trenutno broji 29 aktivnih pomoćnih sucdaa. Svi pomoćni suci djeluju pod okriljem HKS-a i UHKS-a. Zastupljeni su na svim košarkaškim utakmicama koje se odigravaju na području grada Osijeka. Predstavljaju neizostavnu stavku u radu i djelovanju naše Udruge.
 
 
 Naši pomoćni suci su : 
 1. Karmen Blažetin  **(FIBA licenca do 2023.)**
 2. Natali Bekavac  **(FIBA licenca do 2023.)**
 3. Zrinka Staniša  **(FIBA licenca do 2023.)**
 4. Antonela Jakić  **(FIBA licenca do 2023.)**
 5. Lidija Lakić  **(FIBA licenca do 2023.)**
 6. Nika Bruna Andrić
 7. Marinela Strunje
 8. Marija Grgić
 9. Toni Kontrec  **(FIBA licenca do 2023.)**
 10. Marko Radetić  **(FIBA licenca do 2023.)**
 11. Dino Vujnović  **(FIBA licenca do 2023.)**
 12. Sebastian Pšihistal  **(FIBA licenca do 2023.)**
 13. Vedran Vehabović  **(FIBA licenca do 2023.)**
 14. Gabrijel Flanjak
 15. Borna Pavošević
 16. Benedikt Matić
 17. Ivan Radetić
 18. Filip Škrinjarić
 19. Bartol Staniša
 20. Stjepan Sesvečan
 21. Filip Biljan
 22. Matej Vila
 23. Mario Grujić
 24. Slaven Šimić
 25. Karlo Dafish
 26. Luka Čulo
 27. Fran Stojković
 28. Slaven Jelić