web analytics

Pomoćni suci

 
Udruga košarkaških sudaca grada Osijeka trenutno broji 22 aktivna pomoćna suca. Svi pomoćni suci djeluju pod okriljem HKS-a i UHKS-a. Zastupljeni su na svim košarkaškim utakmicama koje se odigravaju na području grada Osijeka. Predstavljaju neizostavnu stavku u radu i djelovanju naše Udruge.
 
 
 Naši pomoćni suci su : 
 1. Karmen Blažetin  **(FIBA licenca do 2023.)**
 2. Natali Bekavac  **(FIBA licenca do 2023.)**
 3. Zrinka Staniša  **(FIBA licenca do 2023.)**
 4. Antonela Jakić  **(FIBA licenca do 2023.)**
 5. Lidija Lakić  **(FIBA licenca do 2023.)**
 6. Toni Kontrec  **(FIBA licenca do 2023.)**
 7. Marko Radetić  **(FIBA licenca do 2023.)**
 8. Dino Vujnović  **(FIBA licenca do 2023.)**
 9. Sebastian Pšihistal  **(FIBA licenca do 2023.)**
 10. Vedran Vehabović  **(FIBA licenca do 2023.)**
 11. Krešimir Bago
 12. Gabrijel Flanjak
 13. Borna Pavošević
 14. Benedikt Matić
 15. Ivan Radetić
 16. Filip Škrinjarić
 17. Bartol Staniša
 18. Stjepan Sesvečan
 19. Filip Biljan
 20. Davor Vujnović
 21. Matej Vila
 22. Mario Grujić