Novi pomoćni suci

 Tijekom proteklog tjedna u prostorijama ŠD JUG2 održan je seminar za nove pomoćne suce u organizaciji Udruge košarkaških sudaca grada Osijeka. Seminar je trajao tri dana,  obrađivale su se teme vođenja zapisnika, mjerenja vremena, mjerenja 24 sekunde i vođenja statistike na košarkaškim utakmicama. Seminar je zaključen sa završnim testiranjem koje je održano u prošlu subotu 21. listopada 2012. Pristupio je popriličan broj kandidata koji su pokazali izniman interes za rad.

Predavanja na seminaru držali su naši suci i pomoćni suci koji su kandidate pokušali pobliže upoznati sa načinom rada UKSGO, odnosima unutar Udruge te zadaćama koji ih čekaju u radu za zapisničkim stolom. Tijekom predavanja, kandidatima su se predstavili gotovi svi suci naše Udruge. Ostvarena je kvalitetna interakcija predavača i kandidata, na osnovu čega zaključujemo da je ovaj seminar u potpunosti uspješan.

Također, posebno naglašavamo da su na testiranju svi kandidati uspješno položili te stekli zvanje pomoćni košarkaški sudac. Konkretno, seminaru je pristupilo dvanaest (12) kandidata.

Neke fotografije sa seminara:

Novi članovi Udruge su :

Ana Tataj, Bernard Prnjat, Branimir Milas, Bruno Filipović, Domagoj Valenčak, Dora Tutavac, Goran Salajić, Ivan Ledić, Marko Galić, Petar Duvnjak, Stjepan-Toni Terzić i Tomislav Buhin.

Novim članovima želimo da se što prije uklope u naš rad te svojim radom doprinose daljnjem napretku UKSGO.