Seminar pred sezonu – Premier liga i A1 liga

Pred sami početak natjecateljske sezone 2017/2018, Udruga hrvatskih košarkaških sudaca (UHKS) organizirala je predsezonski seminar za suce, opunomoćenike i instruktore sa Premier lige i A1 lige. Samom seminaru nazočilo je oko 120 ljudi. Mjesto održavanja bilo je kao i prethodno dvije, hotel “I” u Zagrebu. Glavni predavači na seminari bili su istaknuti FIBA instruktor, Dragan Medan i naš trenutno vodeći euroligaški sudac i FIBA instruktor ,Sreten Radović.

Ovaj seminar trajao je od petka 15. rujna do nedjelje 17. rujna 2017. godine. Prvi dan seminara predavači su upoznali sve prisutne suce, opunomoćenike i instruktore sa izmjenama Pravila košarkaške igre. Prezentirane promjene službeno stupaju na snagu od 01. listopada 2017. te će primjenjivati na svim natjecateljskim razinama koje su pod ingerencijom Hrvatskog košarkaškog saveza (HKS-a). Zatim su isprezentirane najnovije tendecije na kojima FIBA inzistira te na kojima će biti poseban naglasak u ovoj sezoni. Jedna od tih stavki je svakako kriterij dosuđivanja nesportske pogreške u tranziciji, koja je potkrijepljena sa video primjerima i stručnim objašnjenjima predavača. Drugi dan seminara odrađen je u dvorani, u vidu praktične demonstracije mehanike suđenja u tri suca te detaljna polja odgovornosti sa raznih pozicija i situacija na utakmici. Treći odnosno završni dan seminara bio je rezerviran za testiranja svih polaznika. Suci i instruktori su pisali test iz poznavanja Pravila košarkaške igre, dok su opunomoćenici pisali testovi iz Pravila košarkaške igre i Propozicija natjecanja. Nakon odrađenih testova, testirana je i tjelesna spremnost sudaca u vidu trčanja FIBA fitness testa u dvorani.

Ove godine vodstvo UHKS-a u suradnji sa predavačima i djelatnicima Kineziološkog fakulteta u Zagrebu (KIF-a) organiziralo je mjerenje tjelesne težine, visine  te mjerene tzv. BMI  indeksa (body fat) za sve suce. Na taj način mogli su se dobiti još precizniji podaci o tjelesnoj pripremljenosti svih sudaca sa Premier lige i A1 lige. Testiranja su prošla sa izuzetno visokom stopom prolaznosti, stoga zasigurno ulazimo spremni u narednu natjecateljsku sezonu.

Naša Udruga imala je ukupno sedam predstavnika na ovogodišnjem izdanju seminara. To su redom bili Saša Šarac (intruktor na Premier ligi), Miroslav Kontrec (opunomoćenik na Premier ligi), Nihaz Vehabović (opunomoćenik na A1 ligi), Želimir Tresoglavić i Josip Mikulić (suci na Premier ligi) te Boris Hartman i Dino Barišić (suci na A1 ligi). Svi naši polaznici uspješno su apsolvirali seminar i testiranja, stoga se nadamo da je pred njima uspješna sezona.