Rekreacija za sve članove

Svakog petka imamo stalni termin za rekreaciju za sve članove UKSGO u dvorani Obrtničke škole u Osijeku. Svi članovi su pozvani bez obzira na dob, spol,  stručnu spremnost i slično 🙂 . Ukoliko niste u mogućnosti sudjelovati u nekom od sportova možete se doći družiti sa ostatkom kolega. Ovaj termin također koristit će se za potrebe vježbanja tehnike i mehanike suđenja sa dva i tri suca.

Vidimo se !