Novi pomoćni suci

Sukladno praksi od ranijih sezona, početak listopada vrijeme je održavanja seminara za nove pomoćne suce. Naša Udruga još jednom je organizirala seminar za sve zainteresirane osobe. Kao i ranijih godina, odaziv polaznika bio je popriličan dobar, stoga s ponosom možemo reći da je Udruga košarkaških sudaca grada Osijeka bogatija za dvanaest (12) osoba koje su stekle naziv pomoćnog košarkaškog suca. Tijekom dva dana predavanja polaznici su prošli obuku vođenja košarkaškog zapisnika, mjerenja vremena i mjerenja 24 sekunde. Također, svi polaznici upoznati su s pravilima rada naše Udruge te normama ponašanja koje očekujemo od svih naših članova.

Novi pomoćni suci su :

 1. Antonio Žulj
 2. Petra Andrić
 3. Hana Preglej
 4. Lea Martinko
 5. Mario Meglić
 6. Patrisija Hrkač
 7. Mia Martinko
 8. Domagoj Meglić
 9. Magdalena Ćurčić
 10. Zvonimir Kišurek
 11. Domagoj Rupert
 12. Lidija Lakić

Čestitamo novim članovima te im želim uspješan rad u našoj Udruzi !