Godišnja Skupština UKSGO

UDRUGA KOŠARKAŠKIH SUDACA GRADA OSIJEKA

Reisnerova 46/a  31000 OSIJEK

 ČLANOVIMA

 

PREDMET:          POZIV   NA   SKUPŠTINU   UKSGO

 Temeljem Statuta, sazivam:

izvještajnu sjednicu Skupštine Udruge  košarkaških sudaca grada Osijeka za utorak, 30.  listopada 2012. godine,  19:00h, u NŠD “Jug”, Osijek

 

i predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d :

 

 Usvajanje zapisnika s osnivačke Skupštine održane 10. rujna 2011. godine

 

  1. Izbor radnih tijela: a) radno predsjedništvo (3)

b) verifikacijska komisija(3)

c) zapisničar (1)

d) ovjerovitelji zapisnika (2)

2.   Izvješće o radu UKSGO u 2011./12. godini

3.   Izvješće Nadzornog odbora

4.   Plana i program rada UKSGO u 2012./13. Godini

5.   Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o ponašanju

5.   Informacije, pitanja i prijedlozi

Molim neizostavnu nazočnost Skupštini, a eventualni izostanak pravodobno opravdajte.

Sve dodatne informacije možete dobiti na tel. 091 / 4 66666 2

                                                                                             

S poštovanjem.

                                                                                             PREDSJEDNIK UKSGO

 

                                                                                             Miroslav  KONTREC