Godišnja Skupština UKSOBŽ

UDRUGA KOŠARKAŠKIH SUDACA OSJEČKO-BARANJSKEŽUPANIJE

________________________________________________________________

Reisnerova 46/a  31000 OSIJEK

 

                                                                                               

                                                                                                  ZASTUPNICIMA

 

 

PREDMET:          POZIV   NA   SKUPŠTINU   UKSOBŽ

 

Temeljem Statuta, sazivam:

 

izvještajnu sjednicu Skupštine Udruge  košarkaških sudaca Osječko – baranjske županije, za 23.  svibnja 2013. godine,  19,30h, u ŠD “Zrinjevac”, Osijek

 

i predlažem slijedeći

d n e v n i   r e d

 Usvajanje zapisnika s izvještajne Skupštine održane 18. rujna 2012. godine

  1. Izbor radnih tijela: a) radno predsjedništvo

b) verifikacijska komisija

c) zapisničar

d) ovjerovitelji zapisnika

2.   Izvješće o radu UKSOBŽ u 2012. godini

3.   Izvješće Nadzornog odbora

4.   Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta

5.   Donošenje Odluke o imenovanju člana Izvršnog odbora

6.   Donošenje Odluke o imenovanju stegovnog suda UKSOBŽ

5.   Plan i program rada UKSOBŽ

6.   Informacije, pitanja i prijedlozi

                                                                                                  

                                                                                                   P r e d s j e d n i k

 

       Želimir  TRESOGLAVIĆ