Godišnja izvještajna Skupština UKSGO

Temeljem Statuta, sazivam:

izvještajnu sjednicu Skupštine Udruge košarkaških sudaca grada Osijeka za petak, 11. travnja 2014. godine, 18:00h, u NŠD “Jug”, Osijek

i predlažem slijedeći

D n e v n i    r e d :

1. Izbor radnih tijela:

a) radno predsjedništvo (3)

b) verifikacijska komisija(3)

c) zapisničar (1)

d) ovjerovitelji zapisnika (2)

2. Izvješće o radu UKSGO u 2013./14. godini

3. Izvješće Nadzornog odbora

4. Plan i program rada UKSGO za 2014. godinu

5. Razno

Molim neizostavnu nazočnost Skupštini, a eventualni izostanak pravodobno opravdajte.

S poštovanjem.

Miroslav KONTREC

(predsjednik UKSGO)